RSS Bedrijven en ondernemers

 • Zijn de Prinsjesdagstukken gelijk definitief? september 16, 2019
  Ieder jaar worden op Prinsjesdag de Miljoenennota en de Rijksbegroting gepresenteerd. Wat is de status van die stukken? Zijn die al definitief of zijn het nog maar plannen?
 • AOW-leeftijd bepalen september 10, 2019
  De AOW-leeftijd gaat trager omhoog dan eerder de bedoeling was. In 2020 en 2021 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd aan de levensverwachting gekoppeld. Voor werknemers die wat jonger zijn, is dus nog niet met zekerheid te zeggen wanneer zij precies een AOW-uitkering tegemoet kunnen zien. Met deze […]
 • Houd rekening met nieuwe regels ketenbepaling september 10, 2019
  Waar de Wet werk en zekerheid (WWZ) de ketenbepaling nog strenger maakte, wil het huidige kabinet dit per 1 januari 2020 deels terugdraaien. In de praktijk blijkt namelijk dat de strengere ketenbepaling er nu vaak toe leidt dat werkgevers tijdelijke werknemers juist eerder ontslaan. Met deze tool krijgt u inzicht in welke regels er nu […]
 • Wat regelt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)? september 10, 2019
  In de Wet arbeidsmarkt in balans worden een hoop tekortkomingen van de Wet werk en zekerheid hersteld, las ik. Wat regelt de WAB per 2020 allemaal precies?
 • Transitievergoeding bepalen september 6, 2019
  Als uw organisatie een werknemer ontslaat of het contract van een werknemer niet verlengt, kan de werknemer recht hebben op een transitievergoeding. In 2019 moet een werknemer daarvoor minstens twee jaar in dienst zijn geweest. Na invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 2020 moet uw organisatie al vanaf de eerste dag van […]
 • Eenmanszaak of bv? september 6, 2019
  Tot een winst van € 15.000 is een eenmanszaak vaak het voordeligste. Een bv beschermt u echter beter tegen aansprakelijkheid. Ook is het zakelijk vermogen in een bv beter af te scheiden van de privésituatie. Met deze online rekentool berekent u met een paar muisklikken het financiële en fiscale verschil tussen een bv en een […]
 • Bruto-nettoberekening salaris september 6, 2019
  In elke organisatie komt vroeg of laat de vraag van een werknemer 'Wat zou ik verdienen als ik een dag meer ga werken?' of 'Wat zou het me kosten als ik ouderschapsverlof opneem?'. Met deze online rekentool kunt u op basis van het brutosalaris met 3 klikken een indicatie krijgen van het nettoloon van de […]
 • Vakantie- en verlofplanning 2019 september 4, 2019
  Met deze vakantie- en verlofplanning 2019 kunt u het verlof noteren van werknemers. Zo heeft u een handig overzicht waarin u in één oogopslag ziet of er overlap ontstaat wanneer werknemers vrij nemen.
 • Verlenging dienstverband bepaalde tijd september 3, 2019
  Sinds 1 januari 2015 is de aanzegtermijn onderdeel van de Wet werk en zekerheid (WWZ). Deze aanzegtermijn houdt in dat de werkgever de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer minimaal een maand voordat zijn arbeidsovereenkomst afloopt, schriftelijk moet informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst en […]
 • Handboek Loonheffingen 2019 met register augustus 29, 2019
  In dit handboek vindt u informatie van de Belastingdienst over de loonheffingen in 2019, inclusief de aanpassingen en aanvullingen die de Belastingdienst voor de tweede helft van 2019 heeft gemaakt. Download dit handige naslagwerk nu inclusief bijgewerkt alfabetisch trefwoordenregister! Na het downloaden ontvangt u automatisch een mail als er een nieuwe versie van het Handboek […]

RSS Actueel voor ondernemers

RSS Ondernemen en bestuur

 • Zijn de Prinsjesdagstukken gelijk definitief? september 16, 2019
  Ieder jaar worden op Prinsjesdag de Miljoenennota en de Rijksbegroting gepresenteerd. Wat is de status van die stukken? Zijn die al definitief of zijn het nog maar plannen?
 • AOW-leeftijd bepalen september 10, 2019
  De AOW-leeftijd gaat trager omhoog dan eerder de bedoeling was. In 2020 en 2021 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd aan de levensverwachting gekoppeld. Voor werknemers die wat jonger zijn, is dus nog niet met zekerheid te zeggen wanneer zij precies een AOW-uitkering tegemoet kunnen zien. Met deze […]
 • Houd rekening met nieuwe regels ketenbepaling september 10, 2019
  Waar de Wet werk en zekerheid (WWZ) de ketenbepaling nog strenger maakte, wil het huidige kabinet dit per 1 januari 2020 deels terugdraaien. In de praktijk blijkt namelijk dat de strengere ketenbepaling er nu vaak toe leidt dat werkgevers tijdelijke werknemers juist eerder ontslaan. Met deze tool krijgt u inzicht in welke regels er nu […]
 • Wat regelt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)? september 10, 2019
  In de Wet arbeidsmarkt in balans worden een hoop tekortkomingen van de Wet werk en zekerheid hersteld, las ik. Wat regelt de WAB per 2020 allemaal precies?
 • Transitievergoeding bepalen september 6, 2019
  Als uw organisatie een werknemer ontslaat of het contract van een werknemer niet verlengt, kan de werknemer recht hebben op een transitievergoeding. In 2019 moet een werknemer daarvoor minstens twee jaar in dienst zijn geweest. Na invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 2020 moet uw organisatie al vanaf de eerste dag van […]
 • Eenmanszaak of bv? september 6, 2019
  Tot een winst van € 15.000 is een eenmanszaak vaak het voordeligste. Een bv beschermt u echter beter tegen aansprakelijkheid. Ook is het zakelijk vermogen in een bv beter af te scheiden van de privésituatie. Met deze online rekentool berekent u met een paar muisklikken het financiële en fiscale verschil tussen een bv en een […]
 • Bruto-nettoberekening salaris september 6, 2019
  In elke organisatie komt vroeg of laat de vraag van een werknemer 'Wat zou ik verdienen als ik een dag meer ga werken?' of 'Wat zou het me kosten als ik ouderschapsverlof opneem?'. Met deze online rekentool kunt u op basis van het brutosalaris met 3 klikken een indicatie krijgen van het nettoloon van de […]
 • Vakantie- en verlofplanning 2019 september 4, 2019
  Met deze vakantie- en verlofplanning 2019 kunt u het verlof noteren van werknemers. Zo heeft u een handig overzicht waarin u in één oogopslag ziet of er overlap ontstaat wanneer werknemers vrij nemen.
 • Verlenging dienstverband bepaalde tijd september 3, 2019
  Sinds 1 januari 2015 is de aanzegtermijn onderdeel van de Wet werk en zekerheid (WWZ). Deze aanzegtermijn houdt in dat de werkgever de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer minimaal een maand voordat zijn arbeidsovereenkomst afloopt, schriftelijk moet informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst en […]
 • Handboek Loonheffingen 2019 met register augustus 29, 2019
  In dit handboek vindt u informatie van de Belastingdienst over de loonheffingen in 2019, inclusief de aanpassingen en aanvullingen die de Belastingdienst voor de tweede helft van 2019 heeft gemaakt. Download dit handige naslagwerk nu inclusief bijgewerkt alfabetisch trefwoordenregister! Na het downloaden ontvangt u automatisch een mail als er een nieuwe versie van het Handboek […]