RSS Bedrijven en ondernemers

 • Wat te doen bij moeilijkheden rond instemmingsrecht? juli 1, 2019
  Welke stappen kunnen worden genomen als een bestuurder het instemmingsrecht van de OR negeert of als er meningsverschillen zijn over of een voorgenomen regeling al dan niet instemmingsplichtig is?
 • Wanneer mag loon niet in de vrije ruimte van de werkkostenregeling? juni 4, 2019
  In welke gevallen kan de werkgever er niet voor kiezen om een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling onder te brengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling?
 • Wat zijn de mogelijkheden voor investeringsaftrek? mei 24, 2019
  Onder welke voorwaarden kan ik bij het investeren in bedrijfsmiddelen gebruik maken van de investeringsregelingen KIA, VAMIL, MIA en EIA?
 • Gegevens beschermen bij vertrek werknemer mei 20, 2019
  Bij het einde van de samenwerking met een werknemer moet u voor de veiligheid van uw organisatie – én om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen – een aantal acties uitvoeren als het gaat om gegevensbescherming. Daarbij hangt het ervan af of er sprake is van een uitdiensttreding of een op non-actiefstelling. In […]
 • Gegevens beschermen bij aannemen nieuwe werknemer mei 20, 2019
  Bij het aannemen van een nieuwe werknemer moet u voor de veiligheid van uw organisatie een goede screening uitvoeren, terwijl u zich ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet houden. Dit laatste betekent onder meer dat u de plicht heeft om de nieuwe werknemer of contractant uitdrukkelijk om toestemming te vragen voor het verwerken […]
 • Wat zijn de regels rond het fiscaal partnerschap? mei 9, 2019
  Hoe werken de regels omtrent het fiscaal partnerschap voor de inkomstenbelasting precies?
 • Mag de opzegtermijn voor de werkgever worden aangepast? mei 7, 2019
  Wat zijn de voorwaarden voor het verlengen of verkorten van de opzegtermijn voor de werkgever?
 • Wie moeten een jaarrekening deponeren? mei 2, 2019
  Welke organisaties zijn verplicht om een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel?
 • Minimumloon 2019 april 5, 2019
  Elk half jaar wordt het wettelijk minimumloon aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. Het is essentieel dat werknemers niet minder betaald krijgen dan deze ondergrens, want dat levert uw organisatie naheffingen en forse boetes op.Per 1 juli 2019 staat de tweede stap van de verhoging van het minimumjeugdloon op stapel. Per die datum krijgen […]
 • Beslagvrije voet 2019 per maand februari 1, 2019
  Als uw organisatie te maken krijgt met loonbeslag kan de beslaglegger nooit beslag leggen op het volledige salaris van de werknemer. Het deel dat overblijft is de beslagvrije voet: het deel van het loon dat de werknemer mag houden voor levensonderhoud en vaste lasten. De beslagvrije voet is minimaal 90% van de bijstandsnorm inclusief vakantiebijslag. […]

RSS Actueel voor ondernemers

RSS Ondernemen en bestuur

 • Wat te doen bij moeilijkheden rond instemmingsrecht? juli 1, 2019
  Welke stappen kunnen worden genomen als een bestuurder het instemmingsrecht van de OR negeert of als er meningsverschillen zijn over of een voorgenomen regeling al dan niet instemmingsplichtig is?
 • Wanneer mag loon niet in de vrije ruimte van de werkkostenregeling? juni 4, 2019
  In welke gevallen kan de werkgever er niet voor kiezen om een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling onder te brengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling?
 • Wat zijn de mogelijkheden voor investeringsaftrek? mei 24, 2019
  Onder welke voorwaarden kan ik bij het investeren in bedrijfsmiddelen gebruik maken van de investeringsregelingen KIA, VAMIL, MIA en EIA?
 • Gegevens beschermen bij vertrek werknemer mei 20, 2019
  Bij het einde van de samenwerking met een werknemer moet u voor de veiligheid van uw organisatie – én om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen – een aantal acties uitvoeren als het gaat om gegevensbescherming. Daarbij hangt het ervan af of er sprake is van een uitdiensttreding of een op non-actiefstelling. In […]
 • Gegevens beschermen bij aannemen nieuwe werknemer mei 20, 2019
  Bij het aannemen van een nieuwe werknemer moet u voor de veiligheid van uw organisatie een goede screening uitvoeren, terwijl u zich ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet houden. Dit laatste betekent onder meer dat u de plicht heeft om de nieuwe werknemer of contractant uitdrukkelijk om toestemming te vragen voor het verwerken […]
 • Wat zijn de regels rond het fiscaal partnerschap? mei 9, 2019
  Hoe werken de regels omtrent het fiscaal partnerschap voor de inkomstenbelasting precies?
 • Mag de opzegtermijn voor de werkgever worden aangepast? mei 7, 2019
  Wat zijn de voorwaarden voor het verlengen of verkorten van de opzegtermijn voor de werkgever?
 • Wie moeten een jaarrekening deponeren? mei 2, 2019
  Welke organisaties zijn verplicht om een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel?
 • Minimumloon 2019 april 5, 2019
  Elk half jaar wordt het wettelijk minimumloon aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. Het is essentieel dat werknemers niet minder betaald krijgen dan deze ondergrens, want dat levert uw organisatie naheffingen en forse boetes op.Per 1 juli 2019 staat de tweede stap van de verhoging van het minimumjeugdloon op stapel. Per die datum krijgen […]
 • Beslagvrije voet 2019 per maand februari 1, 2019
  Als uw organisatie te maken krijgt met loonbeslag kan de beslaglegger nooit beslag leggen op het volledige salaris van de werknemer. Het deel dat overblijft is de beslagvrije voet: het deel van het loon dat de werknemer mag houden voor levensonderhoud en vaste lasten. De beslagvrije voet is minimaal 90% van de bijstandsnorm inclusief vakantiebijslag. […]