RSS Bedrijven en ondernemers

 • Handboek Loonheffingen 2019 inclusief register januari 31, 2019
  In dit Handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2019, waaronder:de kersverse informatie over het woonland waar de werknemer en de relevantie daarvan voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen;de aandachtspunten bij de heffing van premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet;de toepassing van de werkkostenregeling (WKR);alle fiscale regels rond het vergoeden en verstrekken van vervoer;de aanpak […]
 • Compensatie transitievergoeding: voorwaarden, benodigde gegevens en bijzondere situaties november 14, 2018
  De werkgever heeft straks recht op compensatie van de transitievergoeding als hij een werknemer ontslaat na twee jaar ziekte. Het is inmiddels zeker dat deze compensatie van de transitievergoeding doorgaat, maar nog niet bekend wanneer het ingaat. Op z’n vroegst is dat 1 april 2020. Het kan echter geen kwaad om alvast te weten waar […]
 • De gevolgen van de AVG voor de salaris- en personeelsadministratie (incl. twee rechtszaken) november 14, 2018
  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 van toepassing geworden. De AVG bevat privacyregels voor de gehele EU. In Nederland is de AVG in plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) gekomen. De AVG is op punten strenger dan de WBP en stelt zeer hoge sancties op het niet naleven van de […]
 • Omgaan met belangrijke momenten van het lage-inkomensvoordeel (LIV) (incl. infographics) november 14, 2018
  Voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) geldt dat werkgevers deze tegemoetkomingen pas ontvangen na afloop van het kalenderjaar. Wanneer de werkgever informatie kan verwachten en actie moet ondernemen, staat in deze tool.
 • Bruto minimum(jeugd)loon 2019 (eerste helft) oktober 25, 2018
  Dit overzicht geeft u de bruto minimum(jeugd)lonen die per 1 januari 2019 gelden. Hang het overzicht op bij uw bureau!
 • Deponeringseis jaarstukken afhankelijk van diverse criteria maart 21, 2018
  De grootte van uw onderneming heeft diverse gevolgen voor de inrichting van het externe jaarrapport, de externe controleplicht en de deponering van de jaarstukken bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). De grootte van uw onderneming speelt hierin een rol en die is weer onder te verdelen in drie criteria: waarde activa (= […]
 • Belangrijke momenten in de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) maart 19, 2018
  Voor het lage-inkomensvoordeel (LIV), het jeugd-LIV en de loonkostenvoordelen (LKV’s) geldt dat werkgevers deze tegemoetkomingen pas ontvangen na afloop van het kalenderjaar. Wanneer de werkgever informatie kan verwachten en actie moet ondernemen, vindt u in deze handige tijdlijn.
 • Wanneer hebben uitzendkrachten stemrecht bij OR-verkiezingen? januari 10, 2018
  Op dit moment zijn wij binnen de organisatie druk bezig met het organiseren van een nieuwe OR verkiezing. Om onduidelijkheden/misverstanden te voorkomen zijn wij uitgekomen bij een belangrijke vraag, waarbij er nog twijfel zit binnen de huidige OR en HR.Wanneer hebben uitzendkrachten stemrecht tijdens de verkiezingsdag?Hoe zit het met uitzendkrachten die per 1 januari 2018 in […]
 • Korting en kredietbeperking BTW januari 9, 2018
  Om uw klanten over te halen sneller uw rekening te betalen, kunt u hen een betalingskorting geven als ze binnen een bepaald aantal dagen het bedrag voldoen. De verlening van deze korting heeft dan echter wel consequenties voor de BTW. Daar tegenover staat dat u bij te laat betalen een kredietbeperkingstoeslag in rekening kunt brengen. […]
 • Aandachtspunten voor de BTW-aangifte december 18, 2017
  Als u ondernemer voor de BTW bent, moet u in de meeste gevallen periodiek aangifte doen. De meeste BTW-ondernemers moeten per kwartaal hun aangiften indienen. Het is van groot belang dat u als ondernemer een juiste BTW-aangifte doet. Hoog tijd dus om de belangrijkste aandachtspunten en valkuilen te behandelen. Deze e-learningcursus legt uit waar u […]

RSS Actueel voor ondernemers

RSS Ondernemen en bestuur

 • Handboek Loonheffingen 2019 inclusief register januari 31, 2019
  In dit Handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2019, waaronder:de kersverse informatie over het woonland waar de werknemer en de relevantie daarvan voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen;de aandachtspunten bij de heffing van premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet;de toepassing van de werkkostenregeling (WKR);alle fiscale regels rond het vergoeden en verstrekken van vervoer;de aanpak […]
 • Compensatie transitievergoeding: voorwaarden, benodigde gegevens en bijzondere situaties november 14, 2018
  De werkgever heeft straks recht op compensatie van de transitievergoeding als hij een werknemer ontslaat na twee jaar ziekte. Het is inmiddels zeker dat deze compensatie van de transitievergoeding doorgaat, maar nog niet bekend wanneer het ingaat. Op z’n vroegst is dat 1 april 2020. Het kan echter geen kwaad om alvast te weten waar […]
 • De gevolgen van de AVG voor de salaris- en personeelsadministratie (incl. twee rechtszaken) november 14, 2018
  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 van toepassing geworden. De AVG bevat privacyregels voor de gehele EU. In Nederland is de AVG in plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) gekomen. De AVG is op punten strenger dan de WBP en stelt zeer hoge sancties op het niet naleven van de […]
 • Omgaan met belangrijke momenten van het lage-inkomensvoordeel (LIV) (incl. infographics) november 14, 2018
  Voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) geldt dat werkgevers deze tegemoetkomingen pas ontvangen na afloop van het kalenderjaar. Wanneer de werkgever informatie kan verwachten en actie moet ondernemen, staat in deze tool.
 • Bruto minimum(jeugd)loon 2019 (eerste helft) oktober 25, 2018
  Dit overzicht geeft u de bruto minimum(jeugd)lonen die per 1 januari 2019 gelden. Hang het overzicht op bij uw bureau!
 • Deponeringseis jaarstukken afhankelijk van diverse criteria maart 21, 2018
  De grootte van uw onderneming heeft diverse gevolgen voor de inrichting van het externe jaarrapport, de externe controleplicht en de deponering van de jaarstukken bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). De grootte van uw onderneming speelt hierin een rol en die is weer onder te verdelen in drie criteria: waarde activa (= […]
 • Belangrijke momenten in de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) maart 19, 2018
  Voor het lage-inkomensvoordeel (LIV), het jeugd-LIV en de loonkostenvoordelen (LKV’s) geldt dat werkgevers deze tegemoetkomingen pas ontvangen na afloop van het kalenderjaar. Wanneer de werkgever informatie kan verwachten en actie moet ondernemen, vindt u in deze handige tijdlijn.
 • Wanneer hebben uitzendkrachten stemrecht bij OR-verkiezingen? januari 10, 2018
  Op dit moment zijn wij binnen de organisatie druk bezig met het organiseren van een nieuwe OR verkiezing. Om onduidelijkheden/misverstanden te voorkomen zijn wij uitgekomen bij een belangrijke vraag, waarbij er nog twijfel zit binnen de huidige OR en HR.Wanneer hebben uitzendkrachten stemrecht tijdens de verkiezingsdag?Hoe zit het met uitzendkrachten die per 1 januari 2018 in […]
 • Korting en kredietbeperking BTW januari 9, 2018
  Om uw klanten over te halen sneller uw rekening te betalen, kunt u hen een betalingskorting geven als ze binnen een bepaald aantal dagen het bedrag voldoen. De verlening van deze korting heeft dan echter wel consequenties voor de BTW. Daar tegenover staat dat u bij te laat betalen een kredietbeperkingstoeslag in rekening kunt brengen. […]
 • Aandachtspunten voor de BTW-aangifte december 18, 2017
  Als u ondernemer voor de BTW bent, moet u in de meeste gevallen periodiek aangifte doen. De meeste BTW-ondernemers moeten per kwartaal hun aangiften indienen. Het is van groot belang dat u als ondernemer een juiste BTW-aangifte doet. Hoog tijd dus om de belangrijkste aandachtspunten en valkuilen te behandelen. Deze e-learningcursus legt uit waar u […]