Management

RSS Management rendement

 • Marktanalyse externe functionaris voor de gegevensbescherming (FG) november 19, 2018
  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht bepaalde organisaties om een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit kan een interne of een externe functionaris zijn. Kiest uw organisatie voor een externe functionaris, dan heeft u de keuze uit diverse aanbieders. Deze vergelijking laat een selectie zien die op verschillende onderdelen kunt vergelijken. Kies […]
 • De gevolgen van de AVG voor de salaris- en personeelsadministratie (incl. twee rechtszaken) november 14, 2018
  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 van toepassing geworden. De AVG bevat privacyregels voor de gehele EU. In Nederland is de AVG in plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) gekomen. De AVG is op punten strenger dan de WBP en stelt zeer hoge sancties op het niet naleven van de […]
 • Voorbeeld verwerkingsregister november 12, 2018
  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) legt de verantwoordelijkheid om aan te tonen dat een organisatie aan de privacyregels voldoet bij de organisaties zelf. Dit gebeurt in de vorm van een verwerkingsregister. Het opstellen van een verwerkingsregister is verplicht. Als de Autoriteit Persoonsgegevens om een verwerkingsregister vraagt, moet uw organisatie deze ook verstrekken.In het verwerkingsregister vindt […]
 • Bruto minimum(jeugd)loon 2019 (eerste helft) oktober 25, 2018
  Dit overzicht geeft u de bruto minimum(jeugd)lonen die per 1 januari 2019 gelden. Hang het overzicht op bij uw bureau!
 • Pensioenontslagbeding juli 10, 2018
  Hoewel het sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) niet meer nodig is, kan het om onduidelijkheden te voorkomen slim zijn om een pensioenontslagbeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. U spreekt daarin met de werknemer af dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze tool is […]
 • Handboek Loonheffingen 2018 inclusief register maart 26, 2018
  In dit Handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2018: de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en de werkkostenregeling (WKR). Ook de administratieve verplichtingen komen aan bod. Download dit handige naslagwerk inclusief register direct.Na het downloaden, ontvangt u automatisch een mail als er een nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen wordt gepubliceerd.
 • Inhoud van een getuigschrift februari 12, 2018
  Iedere werknemer heeft een wettelijk recht op een getuigschrift van zijn (oud-)werkgever. In een getuigschrift staat informatie over onder andere de functie die de werknemer heeft bekleed, arbeidsduur en datum van indiensttreding en ontslag. De (oud-)werkgever is verplicht om een getuigschrift af te geven en hier mogen ook geen onjuistheden in staan. Anders is de […]
 • Investeer in arbeidsrelaties met een goede inwerkperiode december 22, 2017
  De lichten voor de Nederlandse economie staan alweer een tijdje op groen. Goed nieuws dus, maar het betekent ook dat het vinden van het juiste personeel meer inspanning vergt. Dus als u de perfecte werknemer gevonden heeft, ziet u hem liever niet binnen een paar maanden weer vertrekken. Investeren in de relatie met nieuwe werknemers […]
 • AVG: privacyregels op en rond de werkvloer december 21, 2017
  De privacyregels die de AVG voorschrijft, hebben ook betrekking tot een aantal belangrijke personeelskwesties, zoals personeelsdossiers, identificatieplicht, internetprotocol, thuiswerken, (digitale) opslagplaatsen, back-ups en cameratoezicht.
 • Dossieropbouw bij disfunctioneren december 18, 2017
  Kunt u afscheid nemen van een werknemer die slecht functioneert zonder een (goed) ontslagdossier? Soms is het antwoord ‘ja’ omdat een werknemer bereid is om akkoord te gaan met een beëindigingsovereenkomst. Als een werknemer niet akkoord gaat en u naar de rechter moet, krijgt u waarschijnlijk nul op het rekest omdat het ontslag onvoldoende is […]

RSS Vastgoed management

 • Tom van Putten: ‘Data gaan belangrijke rol spelen bij exploitatie van gebouwen’ november 27, 2018
  Tom van Putten heeft intensieve jaren achter de rug. De fusie met DTZ Zadelhoff, de (Europese) integratie en de turbulente vastgoedmarkt zorgden voor de drukste tijd ooit. Maar nu staat de boel op de rit. Dus kan hij zich richten op datgene waar vastgoedexploitatie bij floreert: rust en regelmaat. ‘nu gaan we aan de slag […]
 • MG-circulaire 2018-02: Parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen, inkomensafh. huurverhoging, verkoopregels november 4, 2018
  In de circulaire wordt ingegaan op een tweetal wijzigingen die gevolgen hebben voor de berekening c.q. uitbetaling van de huurtoeslag:- Verhoging AOW-leeftijd- Indexering maximale huurgrens huurtoeslag c.q. liberalisatiegrensDaarnaast komt de aanpassing van de inkomens- en huurgerelateerde parameters huurtoeslag over het tijdvak dat loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 aan de […]
 • Vanaf 2023 alleen energiezuinige kantoren in gebruik november 1, 2018
  Kantoren mogen vanaf 1 januari 2023 alleen worden gebruikt, als zij energielabel C of hoger hebben. Dit komt overeen met een energie-index (EI) van 1,3 of beter. De verplichting is het gevolg van de wijziging van het Bouwbesluit 2012, gepubliceerd op 2 november 2018.   Lees meer over handhaving en energiemaatregelen>>Bron: RVO
 • Congres VvE-managers 3 december 2018 | Bent u er ook bij? oktober 31, 2018
  Op maandagochtend 3 december 2018 organiseert VGM NL in samenwerking met VvE Belang en Centraal Beheer Achmea het gratis congres voor VvE-managers. Het congres vindt plaats van 09.00 tot 13.00 uur in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!   Tijdens het congres praten wij u bij over actuele ontwikkelingen in VvE-land. Vanuit uw eigen vakgebied krijgt u veel informatie […]
 • Ronde tafels integriteit voor Young Professionals 27 november | nog enkele plaatsen beschikbaar! oktober 17, 2018
  Speciaal voor de jonge leden van NEPROM, IVBN, RICS, Aedes, VGM NL en FRESH vindt op dinsdag 27 november aanstaande (van 15.00 - 17.30 uur) een bijeenkomst over integriteit plaats met een aantal inspirerende sprekers (locatie Syntrus Achmea in Amsterdam).   Legally right, but morally wrong? Compliance Officer Diana Muller en Manager Compliance Jorrit Groeneveld, Bouwinvest, zullen ingaan […]
 • Voorstel toevoeging Informatieplicht aan Activiteitenbesluit naar Tweede Kamer oktober 8, 2018
  Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. In juli 2019 verandert deze regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor inrichtingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Met de Informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt de transitie […]
 • Standaard VvE Verwerkersovereenkomst beschikbaar voor onze leden oktober 7, 2018
  In het kader van de AVG dient u een Verwerkersovereenkomst af te sluiten met de VvE’s die u beheert. Als u alleen beheerder bent, dan sluit u de overeenkomst met het bestuur van de VvE. Als u naast beheerder ook bestuurder bent, dan ondertekent u de overeenkomst zowel als beheerder als in de hoedanigheid van bestuurder. […]
 • Green Retail "Make it happen" congres | 27 november 2018 oktober 7, 2018
  Platform Duurzaam Winkelvastgoed organiseert op dinsdagmiddag 27 november (locatie a.s.r. Utrecht) het Green Retail "Make it happen" congres.    VGM NL is vanaf de start bij dit platform - waarbij 11 verenigingen zijn aangesloten - om de verduurzaming van winkels en winkelcentra te stimuleren, betrokken.   Naar aanleiding van het tweede congres van het Platform Duurzaam […]
 • Ronde tafels integriteit voor Young Professionals binnen het vastgoed | 27 november 2018 oktober 3, 2018
  Speciaal voor jonge leden van NEPROM, IVBN, RICS, Aedes, VGM NL en FRESH vindt op dinsdag 27 november aanstaande (van 15.00 - 17.40 uur) een bijeenkomst over integriteit plaats met een aantal inspirerende sprekers. Alle young professionals zijn van harte welkom bij Sytrus Achmea in Amsterdam! Legally right, but morally wrong? Compliance Officer Diana Muller en Manager Compliance […]
 • Save the date: Congres VvE Managers | maandag 3 december 2018 oktober 1, 2018
  Op maandagochtend 3 december as. organiseert VGM NL in samenwerking met VvE Belang en Centraal Beheer Achmea voor de vierde keer hét congres voor de VvE-manager.   Tijdens dit congres, dat vorig jaar is bezocht door zo’n 150 VvE-managers, wordt u onder andere bijgepraat over actuele ontwikkelingen binnen het VvE management, staan juridische ontwikkelingen op […]

RSS Managementsite

 • ManagementSite.nl : Investeren in weerstand, zo doe je dat! december 14, 2018
  Een medewerkersbijeenkomst in het kader van een organisatieverandering bij een grote zelfstandige bestuursorganisatie.  Een manager vertelt medewerkers uit verschillende teams welke veranderingen er op stapel staan. Na het verhaal vraagt een medewerker wat het voor medewerkers gaat betekenen[...])
  Herman Bosman
 • De Laatste Meter : Terugblik op \'It\'s all electric\' symposium in Amsterdam december 13, 2018
  Tijdens het It’s All Electric symposium op 4 december 2018 in de Openbare Bibliotheek Amsterdam werden de laatste ontwikkelingen op het gebied van elektrische wagenparken besproken tijdens verschillende presentaties en werksessies. )
  Walther Ploos van Amstel
 • ManagementSite.nl : Middle Managers Find Walking the Talk Is Not Easy Without Top Management Support december 13, 2018
  The perception by employees that management’s behaviour matches its words is the foundation of an organizational culture that is ethical and high-performing. Middle managers are key to maintaining this behavioural integrity. When they ‘Walk the Talk’ – acting as they expect their team to act – they have a positive effect both on their subordinates’ […]
  Willem Mastenbroek Jr.
 • De Laatste Meter : Elektrische bestelauto? Servicelogistiek moet op dieet... december 11, 2018
  Vanaf 2025 gaan veel steden in Nederland op slot voor dieselvoertuigen. De helft van de bedrijven in de service-, bouw- en installatiesector denkt binnen nu en vijf jaar een of meer elektrische bestelauto’s aan te schaffen. Maar, de overstap naar elektrische bestelauto\'s is niet eenvoudig vanwege de vele spullen die ze vervoeren.)
  Walther Ploos van Amstel
 • Management Pro : Paul Polman of hoe Nederland zijn Helden eert. december 11, 2018
  https://www.youtube.com/watch?v=vQGz1YRqBPw Op het laatst van zijn imposante carrière was Michiel de Ruyter voor de regering van de Republiek een lastpak, zij waren hem liever kwijt dan rijk. De Ruyter werd dan ook op een vooraf kansloze missie gestuurd. Dat hij bij Syracuse sneuvelde in de strijd, was voor hen geen verrassing. Het overlijden van De […]
  Willem Scheepers
 • ManagementSite.nl : Als veranderingen niet van de grond komen december 11, 2018
  In de boeken staat het zo prachtig, de verschillende stadia van een veranderproces, en de beste interventies om de boel in beweging te krijgen. Ook binnen organisaties zijn er altijd wel enthousiastelingen die staan te popelen om met een nieuwe ontwikkeling aan de slag te kunnen[...])
  Lenette Schuijt
 • ManagementSite.nl : De werkweek van 15 uur en de spelende mens december 10, 2018
  In 1930 voorspelde Keynes dat we tegen het einde van het millennium een werkweek zouden hebben van 15 uur. Wat gaan we doen met de vrije tijd die we straks in overvloed zullen hebben? Hopelijk meer spelen. Mijn laatste bijdrage sloot ik af met het uitspreken van de hoop dat we onze vrijetijdsbesteding kritisch gaan […]
  Godfried Westen
 • Jonge Bazen : Wetenschap geen nieuw geloof...toch? december 9, 2018
  Zoals veel landen, beschikt ook Nederland over een leuk betwetertje. Een eigenwijsje dat een column schrijft in de krant van welvarend Nederland, het NRC Handelsblad. Haar naam is Rosanne Hertzberger en ze is microbioloog. Daar schrijft ze overigens niet zoveel over. De mensen lopen hard voor meegalmconcerten van de Toppers, voor Ajax-Feyenoord en voor alcohol […]
  Bert Overbeek
 • De Laatste Meter : Pakketpaniek? Laat de bezorger meedenken over oplossingen december 8, 2018
  De enorme groei in online bestellingen deden menig pakketbezorger vastlopen. Onder meer bol.com en PostNL waarschuwden voor langere levertijden. Het Klachtenkompas van de Consumentenbond ontving drie tot vijf keer zoveel meldingen van verlate pakketten. Bernadette van den Hooven van Twinkle sprak met lector City Logistics Walther Ploos van Amstel.)
  Walther Ploos van Amstel
 • ManagementSite.nl : Manage jij je mentale batterij (1)? december 7, 2018
  In welke mate ga je bewust om met je cognitieve vermogen gedurende de dag? De kans is groot dat het antwoord ‘niet’ is, aangezien slechts 20% überhaupt rust neemt tijdens het werk. En dat is een groot gemis in het bevorderen van je persoonlijke welzijn en productiviteit[...])
  Hugo Meijers

RSS Management reacties

 • Reactie op Middle Managers Find Walking the Talk Is Not Easy Without Top Management Support door Hielke www.hbuor.nl december 13, 2018
  Een signaal dat ik al jaren verneem van OR-en. Robuust middel-management en dus ondersteuning van deze groep is zeker gewenst.
  Hielke www.hbuor.nl
 • Reactie op Daders en slachtoffers, wie is wie in de zorg? door Fred Verhoogt Kwadraat gouda december 12, 2018
  Machtsmisbruik ik als teamleider kwadraat gouda sociaal team vind dit normaal mijn personeel mag binnen komen met machtsmisbruik dreigen met rechtzaken politie jullie moeten begeleiding anders regel ik een rechtelijke machtiging over de rug van gehandicapten en mantelzorgers ik stuur als teamleider ook de politie gouda en rotterdam en stuur ze met een schijtbrief terwijl […]
  Fred Verhoogt Kwadraat gouda
 • Reactie op Als veranderingen niet van de grond komen door Linda Geerlings december 12, 2018
  Hoi Lenette, ik heb met interesse je bijdrage gelezen. Al lezende herken ik minimaal één valkuil waar ik in het verleden midden ingestapt ben. Het spiegelen van gedrag. Word het leidinggeven 'los' gelaten en is er vanwege bv prioriteitstelling te weinig aandacht voor medewerkers, dan gaat gedrag zich spiegelen. Ik stapte als nieuw leidinggevende in […]
  Linda Geerlings
 • Reactie op Als manager red je het niet met een teambuildingsprogramma door Herly Wowor december 11, 2018
  Verdomd goed artikel. Veel managers, hoe goed en positief van intensie, missen de kennis en vaardigheden om een excellent team neer te zetten. Het gebrek aan psychologische kennis en de in en outs van groepsdynamica is hierin essentieel. Basisprincipes van een goed team is psychologische veiligheid en vertrouwen. Een dagje Efteling of een glossy powerpoint […]
  Herly Wowor
 • Reactie op Als veranderingen niet van de grond komen door Chris Visser december 11, 2018
  Hoi Lenette, Ik heb met aandacht je artikel gelezen, en herken het ten dele wat je beschrijft. Wat ik me afvroeg is of het probleem voldoende "Pijn" deed bij de organisatie. Want het gevoel dat ik krijg als ik je artikel lees is dat het probleem blijkbaar niet voor idereen een probleem was, of dat […]
  Chris Visser
 • Reactie op Een nieuwe generatie rukt op in de adviesbranche door dictus nicolai november 27, 2018
  Leuk geschreven artikel. Wij ervaren ook dat klanten enthousiast zijn over de 'niet traditionele adviseur'. Dat heeft ons er o.a. toe bewogen jonge adviseurs meteen mede-eigenaar te maken als zij in TWST stappen. Zonder dat zij goodwill moeten betalen. Bij de klant betekent dat voor jonge adviseurs dat er geen hiërarchie is...En, de klant is […]
  dictus nicolai
 • Reactie op Zin geven doe je zelf door Guus van der Werf november 25, 2018
  Ik zou ander werk zoeken. 🙂 Eerst even de peilloze angsten van existentiële eenzaamheid in een zinloos universum ervaren. Voor je het weet zit je in een useless job met jungiaanse zelfgenoegzaamheid een individuatie procesje te simuleren.
  Guus van der Werf
 • Reactie op Tijd voor een vrouwelijk perspectief op organiseren? door Lenette Schuijt november 21, 2018
  Hartelijk dank voor alle reacties en de herkenning die het bij jullie oproept. Ik voel me gesterkt in de gedachte dat het gaat om een echt andere inbreng, niet zogenaamd iets nieuws brengen als agile, en intussen de oude werkwijze voortzetten. Inderdaad, de vrouwelijke manier van organiseren is dikwijls implicte en het kan geen kwaad […]
  Lenette Schuijt
 • Reactie op Wendbaarheid is meer dan scrum en agile door Els De Geyter november 21, 2018
  Dag Sjors, mooi artikel. Ik ga akkoord met je stelling dat wendbaarheid veel meer is dan enkel Scrum en Agile. In mijn boek Wendbaar Leiderschap ben ik ook dieper ingegaan op verbindend leiderschap en het belang daarvan. Een leider in de 21ste eeuw moet wendbaar zijn anders val je al snel door de mand. De […]
  Els De Geyter
 • Reactie op Wendbaarheid is meer dan scrum en agile door peter stoppelenburg november 20, 2018
  Hi Sjors, leuk artikel. Ik kan me er helemaal in vinden, zeker in je opmerking dat veel bedrijven met agile en scrum bezig zijn maar dan veel meer op process niveau. Om echt wendbaar te worden moet je inderdaad naar cultuur, strategie en leiderschap kijken. Volgens mij is leiderschap hier de belangrijkste component en daar […]
  peter stoppelenburg

RSS Management team

 • Effectief samenwerken 1: Stuur op scherpte december 15, 2018
  Van externe beveiligers en het marketingbureau tot de arbeidsrechtadvocaat en het autoleasebedrijf: áls je al iets eenduidigs over het brede spectrum van zakelijk dienstverleners kunt zeggen, is het vooral dat het selecteren van geschikte leveranciers nogal een klus is. Uiteraard is bij het inhuren van zakelijke dienstverlening de prijs een belangrijk criterium. Maar de onderlinge chemie […]
  Peter van Lonkhuyzen
 • Bob krijgt te maken met kerstwensen december 14, 2018
  Beste mensen, Het is weer zover en we zijn weer eens rijkelijk laat: de kerstkaart. Hebben jullie suggesties wat betreft beeld en tekst van de kaart? Het moet wel begrijpelijk zijn voor ál onze relaties. Bob Geachte Bob, Moeten wij dit niet breder bespreken? Een kerstkaart is toch een symbool van witte mensen waarmee je […]
  Hans Verstraaten
 • Zo maak je goed gebruik van iedereen in je organisatie december 14, 2018
  Steeds meer organisaties zijn zich opnieuw aan het uitvinden. Bestaande businessmodellen werken niet meer, en bovendien verandert de wereld zo snel dat je voortdurend moet bewegen. Dat kan alleen als de organisatie lean en slim is georganiseerd en je gebruik weet te maken van alle hersenen in de organisatie. Hoe dat moet, laten steeds meer […]
  Ben Kuiken
 • Zo ga je beter om met complimenten december 14, 2018
  Jezelf een compliment geven klinkt een beetje vreemd – je bent blij dat je iets goeds gedaan hebt, maar om jezelf daar nou voor op de schouder te kloppen? Ook als anderen ons complimenteren met ons werk, zijn we vaak geneigd om complimenten weg te wuiven in plaats van ze aan te nemen. Want wie […]
  Loeka Oostra
 • Apple bouwt grote nieuwe campus in Texas – 6000 euro voor glimmende deurknoppen december 14, 2018
  1. Apple bouwt voor 1 miljard dollar nieuwe campus in Texas Eerder kondigde Apple al aan de komende vijf jaar 20.000 banen te creëren in de VS. Donderdag gaven ze meer details over wat ze precies van plan zijn. Zo geeft het bedrijf meer dan een miljard dollar uitgeven aan een nieuwe campus in Austin, […]
  Redactie
 • We vertrouwen het liefst op wat ons lief is december 13, 2018
  Eerder dit jaar schreef ik dat kunstmatige intelligentie een gevaar vormt voor vertrouwen. Ondanks dat we digitale informatie steeds minder vertrouwen, vertrouwen we toch steeds meer op computersystemen die ons waarschuwen of ons helpen beslissen. De kern van het verhaal was, vertrouwen we niet teveel op deze systemen? Onlangs werd dit op tragische wijze actueel. […]
  Erik Schoppen
 • Business Intelligence Consultant december 13, 2018
  Een Business Intelligence consultant is verantwoordelijk voor de vertaling van ruwe data naar (management)informatie. Je streeft naar een slimme en duurzame oplossing, die uitstekend in de complexe omgeving van de klant past. Jij weet alles van BI-tooling en welke tooling hierbij het beste middel vormt, om het doel van de klant te bereiken. Als BI […]
  vacature
 • Information Security Consultant december 13, 2018
  Ben jij de Information Security Consultant die in staat is om met een “risk approach” naar de business te kijken? Vind je het leuk om voor verschillende klanten diverse security-oplossingen te bedenken of om de “security awareness” te vergroten? Digitale veiligheid wordt steeds belangrijker. Bij de opdrachtgever ga jij je kennis en expertise inzetten om […]
  vacature
 • EU introduceert nieuwe wet- en regelgeving om de securitisatie-markt aan te wakkeren december 13, 2018
  Het woord securitisatie heeft een nare nasmaak gekregen sinds 2008. Destijds was het verpakken van rommelhypotheken en slechte leningen, om daarna door te verkopen als mooie belegging met hoge rating, de oorzaak van een wereldwijde financiële crisis. Het is dan ook niet gek dat het securitiseren van hypotheekproducten op een laag pitje is komen te […]
  persbericht
 • 4 keer beter leren kijken als leider december 13, 2018
  We hebben meer onderzoekende leiders nodig, stelt Harvard-professor Max Bazerman. Veel grote gebeurtenissen vinden hun oorzaak in leiders – en mensen in het algemeen – die zo gefocust zijn op hun eigen zaken, dat zij belangrijke gegevens buiten hun aandachtsgebied niet waarnemen, of ze wel waarnemen, maar er niet op reageren. Het instorten van de […]
  Redactie MT