RSS Management rendement

 • Verzuimformulier oktober 18, 2019
  Een ziekmelding komt altijd onverwacht. Het risico bestaat dan ook dat u tijdens het verzuimgesprek vergeet een aantal belangrijke vragen te stellen. U kunt dit voorkomen door een standaard formulier bij ziekmelding bij de hand te hebben. In deze tool vindt u een dergelijk formulier. Daarmee ziet u voortaan niets meer over het hoofd.
 • Wervingsposter voor OR-verkiezingen oktober 18, 2019
  De verkiezingen staan voor de deur. De campagne is van start gegaan, het campagneplan staat en de leden van de ondernemingsraad zijn hard aan de slag om zoveel mogelijk kandidaten verkiesbaar te stellen. U heeft de taak op zich genomen om een verkiezingsposter te maken. Deze tool geeft u een voorbeeld van een zo’n verkiezingsposter. […]
 • Opstellen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) oktober 10, 2019
  De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) vormt het startpunt van het arbobeleid in uw organisatie. U bent wettelijk verplicht om een RI&E op te stellen. Met behulp van dit formulier moet u een compleet RI&E kunnen opstellen.
 • Ziekteverzuimprotocol opstellen oktober 10, 2019
  Iedere organisatie die personeel in dienst heeft, krijgt te maken met zieke werknemers. Met dit model kunt u eenvoudig een ziekteverzuimprotocol opstellen. Om ziekteverzuim zo kort mogelijk te laten duren, is het van belang dat direct na een ziektemelding maatregelen worden genomen om de zieke werknemer zo snel mogelijk te laten terugkeren op de werkvloer. […]
 • Moet de werkgever de zwangerschapsverklaring bewaren? oktober 9, 2019
  Om de UWV-uitkering van een zwangere werkneemster aan te vragen, hebben we haar vermoedelijke bevallingsdatum nodig. Moeten we de zwangerschapsverklaring waar die op staat, in de administratie bewaren?
 • Marktanalyse salarissoftware 2019-2020 oktober 7, 2019
  Als u voor de keuze staat om een nieuw salarispakket aan te schaffen, is het belangrijk om de functionaliteiten van de salarissoftware af te stemmen op uw behoefte. Ook is het de moeite waard om de verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken. In deze tool vindt u een overzicht van aanbieders van lokale salarissoftware, salarissoftware […]
 • Geldt er overgangsrecht voor de ketenbepaling die per 2020 wordt verlengd? oktober 2, 2019
  Werknemers hebben nu na 2 jaar tijdelijke contracten recht op een vast dienstverband; per 2020 wordt dat na 3 jaar. Geldt dat ook voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die nu al lopen?
 • Schriftelijke oproep oktober 2, 2019
  De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) regelt een wettelijke oproeptermijn van ten minste 4 dagen. Houdt de werkgever zich daar niet aan, dan hoeft de oproepkracht in principe geen gehoor te geven aan de oproep. De oproep moet schriftelijk of elektronisch plaatsvinden, onder vermelding van de tijdstippen waarop de oproepkracht moet werken. Met deze modelbrief […]
 • Aanzeggen dienstverband bepaalde tijd oktober 2, 2019
  Sinds 2015 moet de werkgever de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minimaal 6 maanden een maand vóór het einde van zijn contract, schriftelijk informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. In het geval van voortzetting moeten ook de nieuwe arbeidsvoorwaarden in de aanzegbrief staan. Deze interactieve maatwerkbrief kunt u […]
 • Jaarinkomen berekenen september 24, 2019
  Hun brutoloon per maand hebben de meeste werknemers wel paraat. Voor sommige berekeningen is het jaarinkomen echter het uitgangspunt. Met deze online rekentool bepaalt u met een paar muisklikken hoe hoog het jaarinkomen van een werknemer is.

RSS Vastgoed management

 • VGM NL richt zich tijdens VGM NL Lustrumfeest op de toekomst met publicatie, opleidingsroutes en award september 26, 2019
  Op donderdag 26 september 2019 heeft branchevereniging Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) samen met vastgoedmanagers, VvE managers en relaties haar 10de verjaardag gevierd met een Lustrumfeest in HAL4 in Rotterdam. Onder leiding van dagvoorzitter Jan Dirk Stouten is met de huidige voorzitter Eric Verwey en eerste voorzitter Albert Hoogland, teruggekeken op de hoogtepunten van de afgelopen […]
 • Procesafspraken HVO middenhuurwoningen in Zoetermeer en Den Haag augustus 4, 2019
  De gemeenten Zoetermeer en Den Haag hebben met ingang van 1 juli 2019 aanpassingen gedaan aan hun Huisvestingsverordeningen (HVO) met betrekking tot de eisen aan huurders bij woningen die vallen onder de categorie middenhuur. Om een middenhuurwoning te kunnen toewijzen geldt er voortaan een maximale inkomenseis. Alleen kandidaten die aan deze maximale huishoudinkomenseis voldoen krijgen […]
 • VGM NL Algemene Inkoopvoorwaarden herzien | versie 4.0 gedeponeerd & beschikbaar juli 7, 2019
  Op 2 juli 2019 zijn de VGM NL Algemene Inkoopvoorwaarden gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Midden-Nederland. Deze gewaarmerkte versie is nu voor VGM NL leden en andere geïnteresseerden opvraagbaar.   De geactualiseerde VGM NL Inkoopvoorwaarden zijn aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) ten behoeve van risicobeperking door ketenafspraken […]
 • VGM NL en NVM: "Huurstijging vlakt af ondanks grote vraag naar vrije sector huurwoningen" juli 2, 2019
  De krapte op de woningmarkt blijft zichtbaar in de vrije sector huurmarkt. De vraag is nog altijd groter dan het aanbod. Dit tekort aan woningen is de drijfveer achter de prijsstijgingen. Wel zet de trend van 2018 zich door en is de prijsstijging minder dan de voorgaande jaren. Dit blijkt uit de vrije sector huurmarktcijfers over […]
 • ACM in actie tegen verboden bemiddelingskosten juni 10, 2019
  Omdat huurbemiddelaars nog steeds in strijd met de regels bemiddelingskosten rekenen aan huurders is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in actie gekomen. Bemiddelingskosten rekenen is niet toegestaan als huurbemiddelaars in opdracht van verhuurders handelen. De ACM heeft lasten onder dwangsom opgelegd aan enkele huurbemiddelaars. Hiermee dwingt de ACM de bedrijven te stoppen met het […]
 • Column Eric Verwey | Vastgoedmarkt - 'Hitte alarm!' juni 6, 2019
  Afgelopen zondag sneuvelde in De Bilt het weerrecord uit 1947: de warmste 2 juni ooit gemeten in De Bilt. Officieel de eerste tropische dag van 2019, om half vier bereikte de temperatuur de dertig graden. Tropische hitte in de eerste week van juni. Dat is jaarlijks hetzelfde, want het is de week van de Provada in […]
 • Gezamenlijke aanpak goed verhuurderschap mei 30, 2019
  VGM NL voert samen met de VNG, de gemeenten (studentensteden), de Woonbond, de LSVb, Vastgoed Belang, IVBN, NVM, VBO Makelaar, Pararius, Aedes en de Federatie Opvang gesprekken met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over maatregelen die genomen worden of genomen kunnen worden tegen excessen op de huurmarkt waar het gaat om discriminatie, huisjesmelkerij, onterechte bemiddelingskosten en onwenselijk […]
 • ROZ brengt model clausules uit i.v.m. Label C-verplichting Kantoorruimte mei 22, 2019
  De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft een nieuwe Duurzaamheid/Green lease bepaling vastgesteld voor het ROZ-model Kantoorruimte 2015 in verband met de Label C-verplichting voor kantoren per 1 januari 2023.   Deze nieuwe modelclausules kunnen in de bijzondere bepalingen van het contract worden opgenomen en verhuurder en huurder kunnen m.b.t. deze clausules afspraken maken hoe zij op tijd […]
 • VGM NL BusinessBorrel | PROVADA | 4 juni 16.00 uur - u bent van harte welkom! mei 19, 2019
  Wij nodigen u met veel plezier uit voor een feestelijke borrel op dinsdag 4 juni 2019 van 16.00 tot 18.00 uur op de PROVADA* in de Amsterdam RAI. U en uw collega's zijn van harte welkom op de stand van Cushman & Wakefield (hal 10, stand 11), onze gastheer van dit jaar.   2009 - […]
 • Persbericht VGM NL: Onderzoek Heyday FM/Solved te beperkt voor representatieve uitspraken mei 19, 2019
  Nieuwegein, 20 mei 2019 - De bij VGM NL aangesloten vastgoedmanagers herkennen het beeld niet dat – op basis van zeer beperkte respons - wordt geschetst in het bericht over de kwaliteit van de dienstverlening van vastgoedbeheerders aan zakelijke huurders (Heyday FM/Solved, d.d. 16 mei jl.). De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op de respons van 133 […]

RSS Managementsite

 • Jonge Bazen : Ambitie en hierarchisch gedrag: bij apen hebben die met voortplanting te maken... oktober 19, 2019
  In dit artikel ga ik een wat ongebruikelijke vergelijking maken tussen organisatiegedrag en het gedrag van chimpansees. Dat is niet nieuw of origineel. Frans de Waal heeft me op dit punt natuurlijk beïnvloed. Hij is de grote denker op dit gebied. Maar ik ben er dol op geraakt. En waarom? Omdat het gedrag verklaart vanuit […]
  Bert Overbeek
 • De Laatste Meter : PostNL bezorgt nog maar één keer: is dat een goed plan? oktober 18, 2019
  De thuisbezorging gaat volgens PostNL in 95 procent van de gevallen bij de eerste bezorgpoging goed (inclusief leveren bij de buren). PostNL gaat een pakket nog maar één keer thuis aanbieden, omdat we bij de twee bezorgpoging weer niet thuis zijn. Het pakket gaat daarom meteen naar de dichtstbijzijnde PostNL-afhaallocatie. Zo kunnen consumenten hun pakket […]
  Walther Ploos van Amstel
 • ManagementSite.nl : Simpeler organiseren! Zonder keuzes geen versimpeling. oktober 18, 2019
  U kent de statisticus die verdronk in een rivier van gemiddeld 50 centimeter diep. Onderscheid maken in het ‘wat’ en het ‘hoe’ is noodzakelijk anders scoort een organisatie door complexiteit hooguit gemiddeld. Hoe organisatiecomplexiteit terugdringen? 1: Productcomplexiteit (‘wat’) Als ieder product of dienst uniek maatwerk is, of als uniek wordt benaderd, heeft u de garantie […]
  Maaikel Klein Klouwenberg
 • De Laatste Meter : Personeel werven en behouden in de transportsector? Dat weet je zelf het beste oktober 18, 2019
  De consumptie stijgt, maar de chauffeurs zijn op. Transporteurs bewandelen alle wegen om aan goede mensen te komen. Subsidies, zij-instromers, een betere CAO, meer vrouwen in het vak. Allemaal zaken om samen met met de sector aan te pakken. Maar, zou HRM in de transportsector niet een ‘best kept secret’ moeten zijn? Je wilt toch […]
  Walther Ploos van Amstel
 • De Laatste Meter : Amsterdam maakt plan voor lichte elektrische voertuigen in stadslogistiek oktober 17, 2019
  De term lichte elektrische voertuigen (LEV\'s) is een containerbegrip in stedelijke mobiliteit. Het gaat om uiteenlopende voertuigen, van een elektrische (bak-)fiets tot een licht elektrisch vrachtvoertuig en alles er tussenin. Lichte elektrische voertuigen zoals de Biro hebben de potentie om een positieve bijdrage te leveren aan de stad, vindt wethouder Sharon Dijksma. )
  Walther Ploos van Amstel
 • ManagementSite.nl : Over veranderen in organisaties: klein maar fijn? oktober 17, 2019
  In deze Tjipcast ga ik in gesprek met organisatieadviseur Hans Vermaak. We verkennen waarom (en hoe) het komt dat veranderen juist werkt in de concrete dagelijkse werkpraktijk. We bespreken de effecten van ‘over ambitieuze’ plannen, teveel bemoeienis vanaf de zijlijn en de soms overdreven aandacht voor regels die in een lokale praktijk juist averechts werken[...])
  Tjip de Jong
 • De Laatste Meter : PostNL pakketten bij ‘niet thuis’ direct naar afhaalpunt oktober 16, 2019
  De online markt is sterk in beweging. PostNL speelt daarop in door de pakketbezorging zo goed mogelijk op zowel de groei als de wensen van verzenders en ontvangers af te stemmen. Met als doel pakketten in één keer bij de ontvanger af te leveren: waar en wanneer zij dat willen. Dat lukt in 95% van […]
  Walther Ploos van Amstel
 • De Laatste Meter : Podcast: Walther Ploos van Amstel (HvA) over stadslogistiek oktober 16, 2019
  ‘1 op de 6 diesel bestelwagens in de stad, kan morgen gewijzigd worden naar lichtere en kleinere elektrische voertuigen’ stelt Walther Ploos van Amstel lector city logistics aan de Hogeschool van Amsterdam licht in deze podcast een vernieuwend onderzoek toe ‘hoe’ om te gaan met de explosie van goederen die steden in- en uit moeten.[...])
  Walther Ploos van Amstel
 • ManagementSite.nl : Diversiteitsbeleid politie is doodlopende weg (deel 2) oktober 16, 2019
  Het diversiteitsbeleid van de politie is een doodlopende weg, schreef ik een maand geleden op deze site. Het was een lang en niet eens zo’n spectaculair artikel, maar zowel hier als op LinkedIn leidde het tot veel reacties. Dat was voor de redactie van De Telegraaf waarschijnlijk weer de reden om me te vragen een […]
  Paul Verburgt
 • ManagementSite.nl : Nieuw organiseren: wat is er 'nieuw' aan? oktober 15, 2019
  In het eerste artikel in deze serie over Nieuw Organiseren deed ik een poging tot afbakening van dit begrip, dat steeds meer ingeburgerd raakt. Ik liet zien dat het onderdeel vormt van een bredere beweging die al langer dan een eeuw bestaat. In dit artikel probeer ik duidelijk te maken waaruit dat ‘andere’ van nieuw […]
  Lenette Schuijt

RSS Management reacties

 • Reactie op Hoe een duurzaam businessmodel ontwikkelen door Fred Rorink oktober 18, 2019
  Het artikel geeft een mooie aanzet tot een discussie over het doelgericht combineren van financiële, ecologische en sociale doelen. Daar wil ik graag aan meedoen. Met de inleiding op het thema heb ik evenwel moeite. Allereerst de term neoliberalisme. Noem tegenwoordig een maatschappelijke kwaal en het 'neoliberalisme' schijnt ervoor verantwoordelijk te zijn. Egoïsme, graaicultuur, onmatigheid, […]
  Fred Rorink
 • Reactie op Nieuw organiseren: wat is er ‘nieuw’ aan? door Lenette Schuijt oktober 17, 2019
  Dank je voor je reactie, Jos, en fijn dat je je kunt vinden in de uitgangspunten. Leuk dat je mee denkt. Inderdaad zijn deze niet nieuw. In het vorige artikel heb ik betoogd dat Nieuw Organiseren een voortzetting is van een aantal (langer bestaande ) bewegingen, waaronder de sociotechniek. (daarom is het ook geen hype!) […]
  Lenette Schuijt
 • Reactie op Diversiteitsbeleid politie is doodlopende weg (deel 2) door dolfalgra1234 oktober 17, 2019
  Paul Verburgt raakte een gevoelige snaar met zijn stelling dat het diversiteitsbeleid binnen de Politie een doodlopende weg is. Het knetterde daarna behoorlijk, en het komt mij voor dat het debat daarover nog lang niet afgesloten kan worden. Gezien de vrij heftige turbulentie daarna. Dit tweede deel- in de vorm van aantal overdenkingen - beschouw […]
  dolfalgra1234
 • Reactie op Nieuw organiseren: wat is er ‘nieuw’ aan? door Jos Pieterse oktober 15, 2019
  Ik volg het nieuwe organiseren al langer en kan mij vinden in de uitgangspunten. De principes zijn echter naar mijn idee niet nieuw. De sociotechniek of later de moderne sociotechniek gaat uit van dezelfde organiseer principes. Het voorbeeld van Volvo is mooi, maar zou zo een ST of MST voorbeeld kunnen zijn. We leven in […]
  Jos Pieterse
 • Reactie op Evidence Based is verleden tijd door Paul Salimans oktober 15, 2019
  Beste Daan, je schrijft: "Wat 'bewezen' lijkt, blijkt niet altijd waar en wat waar is kan nog niet altijd bewezen worden. Ik hoop dat deze geschiedenisles ons wat nederiger maakt als we de neiging hebben om ideeën in de prullenbak te gooien." Ik vind dat een verrassende gedachte, omdat je hier precies het tegenovergestelde zegt […]
  Paul Salimans
 • Reactie op In memoriam mijn krantenman door dolfalgra1234 oktober 15, 2019
  Diepe buiging voor deze kanjer van een krantenman. Prachtig geschreven column. Voor het overige zeg het met muziek. Zoals Een nieuwe dag - van Lange Frans Dit lied is voor de krantenjongen Middenin de nacht begonnen, de eerste die ik 's morgens zie En ook voor de chirurg, die vandaag moet opereren Een beroemde voetballer […]
  dolfalgra1234
 • Reactie op Evidence Based is verleden tijd door Godfried Westen oktober 15, 2019
  Evidence based blijft volgens zeer belangrijk als principe om relatief harde kennis te verwerven. Dit verhaal is teveel of/of ipv en/en. We hebben beide benaderingen nodig.
  Godfried Westen
 • Reactie op Verandering moet nù! Maar de realiteit is weerbarstig. door Fred Rorink oktober 14, 2019
  Een zeer herkenbaar verhaal. In het kort kan ik er drie zaken - wellicht als inspiratie - aan toevoegen. Organisaties die snelle veranderingen willen doorvoeren en effectueren, hebben kennelijk 'achterstallig onderhoud'. De strategische wendbaarheid is in dat geval onvoldoende. Het management mag derhalve geen snelle en succesvolle veranderingen verwachten, maar moet eerst bij zichzelf te […]
  Fred Rorink
 • Reactie op Gebruik communities voor organisatieverandering door Mirjam oktober 14, 2019
  Beste Peter, interessant artikel waarmee je naar mijn idee een belangrijke snaar raakt. Niet regels binden maar iets met elkaar willen bereiken. Dank.
  Mirjam
 • Reactie op Evidence Based is verleden tijd door Daan Tel oktober 14, 2019
  Dank Jacqueline, inderdaad een mindset die tegenwoordig meer nodig is. Alan Seale maakt in zijn boek "Transformational Presence" een belangrijk onderscheid hierbij tussen gecompliceerde situaties en complexe situaties. Bij gecompliceerde situaties kan je "erdoorheen" denken, het analyseren en doorgronden, zoals het ontwarren van een ingewikkelde knoop. Maar veel organsiatie-vraagstukken zijn niet gecompliceerd maar complex, dit […]
  Daan Tel

RSS Management team

 • 6 do’s en don’ts voor iedereen die iets met data wil oktober 18, 2019
  Data zijn de nieuwe olie is een veelgehoorde uitspraak. Organisaties die data-driven weten te worden, boren een bron aan die ze een voorsprong geeft op de concurrentie. Geen wonder dat veel ondernemingen dataprojecten optuigen. Maar hoe begin je daarmee? Zes tips voor een soepele start. Don’t #1: het project onderschatten Voor veel bedrijven is het […]
  Wilbert Geijtenbeek
 • De herfst is het ideale moment om even gas terug te nemen (en de balans op te maken) oktober 18, 2019
  Herfst is een tijd van loslaten, en niet alleen voor de blaadjes aan de bomen. Dat stemt melancholisch. De vallende bladeren zijn een voorbode van kale bomen en een winter waarvan het donker lang kan duren. Van speciaalbiertjes op terrasjes die ingeruild worden voor sjaals en omhoog gewaaide paraplu’s. In dat opzicht geef je de […]
  Hedwig Wiebes
 • Tesla mag auto’s in China produceren – Marqt toch samen met concurrent Ekoplaza oktober 18, 2019
  1. Tesla door keuring om in China te produceren Het Chinese ministerie van Industrie en Informatietechnologie heeft Tesla aan een lijst van goedgekeurde autofabrikanten toegevoegd. Dit betekent dat de automaker nu in China mag gaan produceren. Het bedrijf van Elon Musk is momenteel bezig een fabriek ter waarde van 2 miljard dollar te bouwen in Sjanghai, […]
  Wietze Willem Mulder
 • Top of Minds gaat de markt voor IT-recruitment vernieuwen oktober 17, 2019
  Top of Minds is marktleider in Nederland in de bemiddeling van digital executives in het middensegment (80-250k salaris). Het is ongebruikelijk voor bureaus uit het executive segment om zich met recruitment van operationele IT-functies bezig te houden. Toch kiest Top of Minds hier bewust voor en legt zich met name toe op developers. Auke Bijnsdorp, Managing […]
  advertorial
 • Waarom ongeschreven regels juist wél opgeschreven moeten worden oktober 17, 2019
  Naast alle geschreven regels over hoe zaken gaan, bestaan er in elk bedrijf een hele set ongeschreven regels. Meestal zijn ze te herkennen aan de woorden ‘Zo doen wij dat al maanden/jaren/eeuwen’. Voor nieuwe medewerkers zijn deze ongeschreven regels iets om uit te vogelen. Deze normen zitten zo diep ingebakken in de cultuur dat ze […]
  Redactie MT
 • Zo leer je beter omgaan met afwijzing oktober 17, 2019
  Soms ga je zo lang zó goed dat je bijna vergeet wat het is, totdat het je keihard in je gezicht stompt. Afwijzing. Het gevoel dat je hebt gefaald. Of nog frustrerender: dat je weet dat je het wel had kunnen halen, of dat je het simpelweg verdiende. Op dat soort moment lijkt succes verder […]
  Hedwig Wiebes
 • Leiderschapslessen uit Silicon Valley: ‘Diversiteit is alles’ oktober 17, 2019
  Zoals zoveel Nederlanders, kwam Lotte Vester oorspronkelijk in Amerika terecht via een Nederlandse werkgever. In 2001 vertrok ze voor het toenmalige VNU (nu: Nielsen Company) naar New York. ‘Eigenlijk voor twee jaar, maar ik besloot al snel dat ik wilde blijven’, vertelt ze. Na een aantal jaar werd ze naar San Francisco overgeplaatst. Na een […]
  Eva Schram
 • Zalando wil diversere bedrijfstop – Shell ontslaat roddelsecretaresse oktober 17, 2019
  1. Zalando: te weinig diversiteit in bedrijfstop De van origine Duitse kledingwebshop Zalando steekt de hand in eigen boezem: volgens co-ceo Rubin Ritter heeft het bedrijf de afgelopen jaren teveel focus gehad op groei en te weinig op het creëren van en inclusieve bedrijfscultuur. “We erkennen dat het ons vandaag ontbreekt aan diversiteit in ons […]
  Remy Gieling
 • Onethisch gedrag op de werkvloer? Dit kun je doen oktober 16, 2019
  Hoe je het ook wendt of keert, het is een buitengewoon complex onderwerp, bekent Monique Janssens. Zij is expert in ethiek en communicatie. Als het aan haar ligt nemen organisaties de morele verantwoordelijkheid een veilige cultuur te scheppen waarin dit soort zaken bespreekbaar worden. ‘Vijf jaar geleden kon je je als organisatie nog door dit […]
  Hedwig Wiebes
 • Veranderlessen van de koppensnellers: We lijken meer op elkaar dan we denken oktober 16, 2019
  Waar we tegenwoordig bij headhunten aan iets anders denken, stamt deze term af van de Dayak, een verzamelnaam voor de inheemse volken op het Maleisische Borneo. Ze woonden in familiegroepen van soms wel 500 mensen in huizen langs de rivieren en bergen. Een van de dingen waar de Dayak het meest bekend om zijn is […]
  Redactie MT