RSS Management rendement

 • Wat is geen loon voor de WKR? augustus 19, 2019
  Uw onderneming kan de werkkostenregeling alleen toepassen voor vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers die loon vormen. Met deze checklist kunt u nagaan of u te maken heeft met vergoedingen of verstrekkingen die niet als WKR-loon kwalificeren.
 • Verzuimformulier augustus 16, 2019
  Een ziekmelding komt altijd onverwacht. Het risico bestaat dan ook dat u tijdens het verzuimgesprek vergeet een aantal belangrijke vragen te stellen. U kunt dit voorkomen door een standaard formulier bij ziekmelding bij de hand te hebben. In deze tool vindt u een dergelijk formulier. Daarmee ziet u voortaan niets meer over het hoofd.
 • Functietoegangsmatrix augustus 15, 2019
  Met een functietoegangsmatrix maakt u inzichtelijk, welke functie of rol toegang heeft tot welke systemen of informatie. Hierdoor is het makkelijker om nieuwe toegang te verlenen, maar ook om te controleren of toegang op het juiste niveau is verstrekt. Deze tool is een opzet voor uw eigen functietoegangsmatrix.
 • Checklist implementatie AVG augustus 15, 2019
  Met de introductie van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn de onderwerpen privacybescherming en informatiebeveiliging definitief onderdeel geworden van de verplichtingen voor een ondernemer. Dat niet iedereen hier direct blij mee zou zijn, was niet de verwachting. Maar dat de wereld er een stukje veiliger mee wordt op termijn, dat is zeker. Deze checklist neemt […]
 • Verwerkingsregister augustus 15, 2019
  De AVG verlangt dat organisaties een overzicht maken van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de organisatie. Dit register helpt de toezichthoudende autoriteit op het moment dat deze inzicht wil hebben in de verwerkingsactiviteiten. Hoewel het niet het doel was van de AVG, blijkt het opstellen van dit Verwerkingenregister er in de praktijk voor te zorgen […]
 • Bijtelling privégebruik auto van de zaak bepalen augustus 15, 2019
  Een auto van de zaak ter beschikking stellen heeft grote gevolgen voor uw loonadministratie. De Belastingdienst heeft de berekening en administratieve verwerking van de bijtelling privégebruik auto van de zaak namelijk bij de werkgever gelegd. Een werknemer die met de auto meer dan 500 privékilometers per jaar maakt, moet oor dit privévoordeel een bijtelling op […]
 • Bepaal de vrije ruimte van de werkkostenregeling augustus 15, 2019
  Uw organisatie moet bepalen of de vrije ruimte wordt overschreden. Hiervoor moet u allereerst natuurlijk die beschikbare ruimte berekenen. Daarna is het verstandig om het vollopen ervan in de gaten houden, zodat u op het afrekenmoment niet voor verrassingen komt te staan. Om de juiste afrekening voor de WKR te kunnen maken, moet u de […]
 • Fiets van de zaak augustus 15, 2019
  Werkgevers die werknemers van een fiets van de zaak willen voorzien, hebben daar drie manieren voor: vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. U bent vrij in uw keuze tussen deze opties, eventuele afspraken uit de (collectieve) arbeidsovereenkomst daargelaten. Deze tool geeft u inzicht in de drie mogelijke manieren voor een fiets van de zaak aan […]
 • Wat is loon in natura waard? augustus 15, 2019
  Als we een verstrekking of terbeschikkingstelling in de vrije ruimte van de werkkostenregeling willen onderbrengen, hoe bepalen we dan de waarde ervan voor de werknemer?
 • Preventiemedewerker selecteren augustus 13, 2019
  U bent verplicht om binnen uw organisatie minimaal één medewerker aan te wijzen als preventiemedewerker. Deze persoon houdt zich actief bezig met het voorkomen en terugdringen van het arbeidsgebonden ziekteverzuim en speelt daarmee een belangrijke rol bij het voorkomen van beroepsziekten. Voor deze taak zijn geen specifieke diploma’s vereist, maar volgens de Arbowet moet de […]

RSS Vastgoed management

 • Procesafspraken HVO middenhuurwoningen in Zoetermeer en Den Haag augustus 4, 2019
  De gemeenten Zoetermeer en Den Haag hebben met ingang van 1 juli 2019 aanpassingen gedaan aan hun Huisvestingsverordeningen (HVO) met betrekking tot de eisen aan huurders bij woningen die vallen onder de categorie middenhuur. Om een middenhuurwoning te kunnen toewijzen geldt er voortaan een maximale inkomenseis. Alleen kandidaten die aan deze maximale huishoudinkomenseis voldoen krijgen […]
 • VGM NL Algemene Inkoopvoorwaarden herzien | versie 4.0 gedeponeerd & beschikbaar juli 7, 2019
  Op 2 juli 2019 zijn de VGM NL Algemene Inkoopvoorwaarden gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Midden-Nederland. Deze gewaarmerkte versie is nu voor VGM NL leden en andere geïnteresseerden opvraagbaar.   De geactualiseerde VGM NL Inkoopvoorwaarden zijn aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) ten behoeve van risicobeperking door ketenafspraken […]
 • VGM NL en NVM: "Huurstijging vlakt af ondanks grote vraag naar vrije sector huurwoningen" juli 2, 2019
  De krapte op de woningmarkt blijft zichtbaar in de vrije sector huurmarkt. De vraag is nog altijd groter dan het aanbod. Dit tekort aan woningen is de drijfveer achter de prijsstijgingen. Wel zet de trend van 2018 zich door en is de prijsstijging minder dan de voorgaande jaren. Dit blijkt uit de vrije sector huurmarktcijfers over […]
 • ACM in actie tegen verboden bemiddelingskosten juni 10, 2019
  Omdat huurbemiddelaars nog steeds in strijd met de regels bemiddelingskosten rekenen aan huurders is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in actie gekomen. Bemiddelingskosten rekenen is niet toegestaan als huurbemiddelaars in opdracht van verhuurders handelen. De ACM heeft lasten onder dwangsom opgelegd aan enkele huurbemiddelaars. Hiermee dwingt de ACM de bedrijven te stoppen met het […]
 • Column Eric Verwey | Vastgoedmarkt - 'Hitte alarm!' juni 6, 2019
  Afgelopen zondag sneuvelde in De Bilt het weerrecord uit 1947: de warmste 2 juni ooit gemeten in De Bilt. Officieel de eerste tropische dag van 2019, om half vier bereikte de temperatuur de dertig graden. Tropische hitte in de eerste week van juni. Dat is jaarlijks hetzelfde, want het is de week van de Provada in […]
 • Gezamenlijke aanpak goed verhuurderschap mei 30, 2019
  VGM NL voert samen met de VNG, de gemeenten (studentensteden), de Woonbond, de LSVb, Vastgoed Belang, IVBN, NVM, VBO Makelaar, Pararius, Aedes en de Federatie Opvang gesprekken met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over maatregelen die genomen worden of genomen kunnen worden tegen excessen op de huurmarkt waar het gaat om discriminatie, huisjesmelkerij, onterechte bemiddelingskosten en onwenselijk […]
 • ROZ brengt model clausules uit i.v.m. Label C-verplichting Kantoorruimte mei 22, 2019
  De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft een nieuwe Duurzaamheid/Green lease bepaling vastgesteld voor het ROZ-model Kantoorruimte 2015 in verband met de Label C-verplichting voor kantoren per 1 januari 2023.   Deze nieuwe modelclausules kunnen in de bijzondere bepalingen van het contract worden opgenomen en verhuurder en huurder kunnen m.b.t. deze clausules afspraken maken hoe zij op tijd […]
 • VGM NL BusinessBorrel | PROVADA | 4 juni 16.00 uur - u bent van harte welkom! mei 19, 2019
  Wij nodigen u met veel plezier uit voor een feestelijke borrel op dinsdag 4 juni 2019 van 16.00 tot 18.00 uur op de PROVADA* in de Amsterdam RAI. U en uw collega's zijn van harte welkom op de stand van Cushman & Wakefield (hal 10, stand 11), onze gastheer van dit jaar.   2009 - […]
 • Persbericht VGM NL: Onderzoek Heyday FM/Solved te beperkt voor representatieve uitspraken mei 19, 2019
  Nieuwegein, 20 mei 2019 - De bij VGM NL aangesloten vastgoedmanagers herkennen het beeld niet dat – op basis van zeer beperkte respons - wordt geschetst in het bericht over de kwaliteit van de dienstverlening van vastgoedbeheerders aan zakelijke huurders (Heyday FM/Solved, d.d. 16 mei jl.). De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op de respons van 133 […]
 • Memo ‘Verantwoordelijke energiebesparing utiliteitsbouw’ mei 9, 2019
  VGM NL heeft samen met IVBN, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en in afstemming met het Kernteam EED afspraken gemaakt wie, door de overheid, als verantwoordelijke wordt aangesproken voor energiebesparing op basis van de milieuwetgeving. Ook verhuurders van gebouwen kunnen als verantwoordelijke aangesproken worden voor energiebesparing op basis van de milieuwetgeving.   De afspraken zijn terug te vinden […]

RSS Managementsite

 • Management Pro : De \'Verklaring over het Doel van een Onderneming\', voorkomt die verklaring Immoreel Gedrag? augustus 21, 2019
  https://www.youtube.com/watch?v=QjOZSvdAPOA Maandag maakte de invloedrijke Amerikaanse zakenclub Business Roundtable bekend dat 181 Top CEO\'s, \'Top\' op de schaal van APPLE tot WALMART, afscheid nemen van het door Milton Friedman gepropageerde adagium \'De enige plicht van een bedrijf is het creëren van maximale waarde voor zijn aandeelhouders\'. Vanaf nu is voor deze 181 (NB; niet alle […]
  Willem Scheepers
 • De Laatste Meter : Ophalen: een margekiller voor Engelse webwinkels augustus 20, 2019
  In het Verenigd Koninkrijk komt 15 procent van de consumenten zijn online bestelde producten niet afhalen in de winkel. Dit blijkt uit onderzoek van Barclaycard. De online bank becijferde dat het om een bedrag gaat van 228 miljoen pond, omgerekend zo’n 250 miljoen euro. )
  Walther Ploos van Amstel
 • ManagementSite.nl : “Gebruik je intuïtie, want dat is verstandig” augustus 20, 2019
  Hoe doen ze het, wat beweegt ze en wat kunnen de lezers van ManagementSite ervan leren? De redactie gaat de komende tijd in gesprek met ondernemers in de meest uiteenlopende sectoren van onze samenleving. Mensen dus die voor eigen rekening en risico hun droom nastreven[...])
  Paul Verburgt
 • ManagementSite.nl : Langzaam haasten augustus 19, 2019
  De wereld lijkt te vervallen in een soort hyperactiviteit. Complexe problemen op het terrein van b.v. klimaat en de zorg willen we zo snel mogelijk oplossen. We hebben haast. Niet omdat we de tijd niet hebben, maar omdat we snel van het onprettige gevoel af willen dat we zaken niet onder controle hebben[...])
  sybren van der schaar
 • ManagementSite.nl : Er is altijd meer dan één oplossingsrichting. augustus 19, 2019
  In mijn vorige column ‘doen we nog wel een oorzaakanalyse’ trachtte ik licht te werpen op het belang de échte oorzaak te achterhalen alvorens met een ‘oplossing’ aan de slag te gaan. Maar springen naar ‘de oplossing’ is ook een valkuil. Vaak hebben we de neiging onze ‘favoriete’ of meest bekende oplossingrichting te kiezen[...])
  Maaikel Klein Klouwenberg
 • Management Pro : Vijf Tips voor Softe Projectmanagers; Tip 3: Relaties tegen Frustraties augustus 13, 2019
  https://youtu.be/K7agjXFFQJU In de vorige blog heb ik de gekookte kikker genoemd. Gekookte kikker worden is funest voor de motivatie van het projectteam. Ervaring leert dat projecten die met de grootst mogelijke enthousiasme en de beste bedoelingen worden opgestart toch vaak verzanden in een slepende affaire, met frustraties en mogelijk zelfs onenigheid en stuklopende relaties. Punt […]
  Arend Profijt
 • ManagementSite.nl : Het patroon van 'oude garde versus jonge garde': drie tips augustus 13, 2019
  In sommige teams worden nieuwe ontwikkelingen stelselmatig geblokkeerd. De ‘oude garde’ wordt daarvoor verantwoordelijk gesteld. Nieuwe medewerkers raken gedesillusioneerd en komen er niet doorheen. Hoe doorbreek je dat? Drie tips. Eerst een voorbeeld[...])
 • ManagementSite.nl : Helpt het feedbackformulier? Onfatsoen moet je doen! augustus 13, 2019
  Wat wil jij van je mensen? Dat ze klantvriendelijk zijn of goed in hun vak? Het is goed om over die vraag na te denken voor je weer je zoveelste feedbackformulier eruit gooit via de mail. Je wilt klanttevredenheid meten maar wat meet je dan? Of het probleem van de klant gefikst is? Of je […]
  Erwin Wijman
 • De Laatste Meter : Grote kansen voor elektrische stadslogistiek augustus 13, 2019
  Leefbare binnensteden en het terugdringen van uitstoot vragen om slimmere stadslogistiek en om Zero-Emissie-voertuigen. Het aanbod van elektrische bestelwagens en vrachtwagens stijgt de komende jaren snel. Ondernemers zullen daarom als eerste elektrische voertuigen inzetten om klanten in de stad te beleveren. )
  Walther Ploos van Amstel
 • ManagementSite.nl : Hoe een alliantie met een sterkere partner managen augustus 12, 2019
  Navigating alliances with bigger partners: one of the most crucial questions is 'how to work with larger partners'. On the one hand, the surest way for a start-up to get the resources it needs is to form an alliance with a much bigger and more established company[...])
  Willem Mastenbroek

RSS Management reacties

RSS Management team

 • Leidinggeven zonder de baas te zijn: 5 tips augustus 21, 2019
  ‘Kantoorpolitiek is de kunst van het beïnvloeden en manipuleren van de gang van zaken in een organisatie, via informele lijnen van macht en invloed, gericht op bepaalde doelen.’ Aldus de definitie van Leren.nl. Bij de woorden ‘beïnvloeden en manipuleren’ voelen veel mensen meteen een stevige afschuw opkomen: het riekt naar gekonkel, Machiavellisme, rattengedrag. Informeel leiderschap […]
  Peter van Lonkhuyzen
 • Drie cognitieve fouten die je beslissingen kunnen verpesten augustus 21, 2019
  Je brein maakt denkfouten die je gedrag en beslissingen beïnvloeden en ervoor zorgen dat je niet altijd de beste beslissing neemt. Uh? Ik zet alle feiten toch op een rijtje? Wanneer je een beslissing neemt maak je denkfouten, ook wel cognitieve fout of cognitieve bias genoemd: een irrationele, foutieve gedachtegang. Je beoordeelt de situatie, de […]
  Yolanda van Heese
 • Onderzoek: CFO start digitale transformatie om kostenverlaging augustus 21, 2019
  Volgens ruim de helft van de CFO’s (56%) gaat de digitale transformatie zorgen voor veel minder banen op de arbeidsmarkt. Toch staat dit onderwerp bij de meeste CFO’s (62%) pas een jaar of korter op de agenda, blijkt uit de jaarlijkse FinTech Barometer. Kostenverlaging De voornaamste reden voor de CFO om te starten met de […]
  Wietze Willem Mulder
 • Kwakkelende Hudson’s Bay strikt toch geldschieter – Nepdatingsites moeten miljoenen terugbetalen augustus 21, 2019
  1. Noodlijdende Hudson’s Bay krijgt miljoeneninvestering Hudson’s Bay heeft een nieuwe geldschieter aan boord gehaald. Het investeringsvehikel Catalyst Capital Group heeft een belang van tien procent genomen in het bedrijf, in ruil voor een kapitaalinjectie van 127 miljoen euro. Ondanks of misschien wel dankzij de investering lijkt een vertrek uit Nederland op korte termijn onafwendbaar, […]
  Wietze Willem Mulder
 • 7 tips om zo effectief mogelijk van vakantie terug te komen augustus 20, 2019
  1. Start niet op een maandag Begin je eerste werkweek op een woensdag of donderdag. Zo voorkom je stress op zondag om je spullen uit te pakken en op maandag weer die onvermijdelijke wekker af te horen gaan. En de twee of drie dagen die je werkt zijn een meer ontspannen overgang van vakantie naar […]
  Redactie MT
 • Zo vertel je de wereld hoe jouw bedrijf met duurzaamheid bezig is augustus 20, 2019
  Be good and tell it. Het is een kreet die al sinds mensenheugenis door communicatieprofessionals wordt gebruikt. Alleen goed doen is niet voldoende, erover vertellen blijkt bijna net zo belangrijk. Niet alleen werk je zo aan een meer duurzame relatie met al je stakeholders, het is ook nog eens een effectieve manier om jouw merk […]
  John van Schagen
 • Edith Appels (vertrekkend CFO/COO Spar) augustus 20, 2019
  Edith Appels vertrekt na vijf jaar als chief financieel officer/chief operating officer (CFO/COO) bij Spar. Op 1 oktober doet ze de deur achter haar dicht bij de supermarktformule. Ze vertrekt met de invoering van een nieuwe directiestructuur voor Spar. Moderniseren Sinds het aantreden van Appels in 2014 heeft zij een forse bijdrage geleverd aan de […]
  Wietze Willem Mulder
 • De 13 leiderschapstegeltjes van Louis van Gaal augustus 20, 2019
  Louis van Gaal was de architect van het succesvolle Ajax dat in de eerste helft van de jaren ‘90 drie keer landskampioen werd en de UEFA Cup, de Champions League en de Wereldbeker won. In het buitenland won Van Gaal landstitels met FC Barcelona en Bayern München. In 2009 werd hij verrassend landskampioen met AZ […]
  Wietze Willem Mulder
 • Hoe leiders onbewust de tijd van medewerkers verspillen augustus 20, 2019
  Opdrachten geven zonder te realiseren hoeveel werk de instructies met zich meebrengen. Niet beseffen hoeveel impact een bepaalde opmerking kan hebben. Vragen naar meningen zonder door te hebben dat medewerkers soms alleen vertellen wat de manager wil horen. Leiders hebben nog te vaak niet door dat ze onnodig de tijd van hun medewerkers verspillen, ontdekten […]
  Lotte Elbrink
 • ASN Bank volledig klimaatneutraal – Amerikaanse CEO’s stappen af van ‘shareholder first’ augustus 20, 2019
  1. ASN Bank volledig klimaatneutraal – tien jaar voor doelstelling ASN Bank is dit jaar al meer dan klimaatneutraal (118 procent). Dat houdt in dat het bedrijf, onderdeel van Volksbank, meer uitstoot van broeikasgassen heeft voorkomen dan veroorzaakt en de bank’s activiteiten geen negatief effect op het milieu hebben. De bank had volledige klimaatneutraliteit eigenlijk […]
  Eva Schram