RSS Arbo rendement

RSS Arbo portaal

 • Nieuw Arboportaal Magazine gelanceerd: werken in extreme warmte of kou juni 18, 2019
  De dagen worden warmer en de zomer staat weer voor de deur. Heel lekker als je vrij bent, maar hoe ga je hiermee om tijdens werkuren? Als je buiten in de volle zon moet werken bijvoorbeeld? En wat zegt de wet hierover? Het nieuwe Arboportaal Magazine ‘Werken in extreme temperaturen’ geeft nuttige inzichten en tips […]
 • Publicatie nieuwe Beleidsregel arbocatalogi 2019 juni 14, 2019
  Met ingang van 14 juni 2019 wordt de oude Beleidsregel arbocatalogi 2010 vervangen door de Beleidsregel arbocatalogi 2019. In deze Beleidregel is de procedure rond het opstellen, toetsen en hanteren van arbocatalogi bij bedrijfsinspecties vastgelegd.
 • Subsidieregeling geopend voor Eerlijk, Gezond en Veilig Werk juni 11, 2019
  Op 7 juni 2019 is de subsidieregeling van het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk in de Staatscourant gepubliceerd. Het betreft een ‘open’ regeling, die subsidieaanvragen voor preventieve activiteiten op het brede terrein van eerlijk, gezond en veilig werk, mogelijk maakt. Het bewust aan de slag gaan met de thema’s eerlijk, gezond en veilig werk […]
 • Blijf veiligheid machines controleren om ongevallen te voorkomen juni 5, 2019
  Cirkelzagen, vulmachines en transportbanden: ongelukken blijven gebeuren. Uit onderzoek van het RIVM bleek dat ieder jaar circa 280 mensen gewond raken, waarbij ze vaak vingers verliezen. Dit bleek uit het onderzoek naar ruim honderd ernstige arbeidsongevallen uit 2015 en 2016. Eén van de aanbevelingen is: blijf de veiligheid van machines controleren.
 • Beroepsziekten te lijf met de RI&E juni 3, 2019
  Jaarlijks overlijden ruim 4000 mensen aan de gevolgen van beroepsziekten en nog eens tienduizenden mensen raken (deels) arbeidsongeschikt. Met de juiste maatregelen ga je beroepsziekten te lijf. De verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt met een gestructureerde aanpak. Leer er meer over tijdens de vijfde Week van de RI&E.
 • STOP-principe als basis voor praktische maatregelen op de werkvloer mei 29, 2019
  Heidi Boussen, Directeur Veilig en Gezond Werken bij het Ministerie van SZW verwoordde het duidelijk: “De sectororganisaties die hun aanpak hebben laten zien, tonen dat er een vertaalslag moet worden gemaakt naar de werkvloer. We moeten uit het abstractieniveau en naar concrete oplossingen voor iedere sector.”
 • Van gewenning naar herkenning: ernstige arbeidsongevallen met machines mei 27, 2019
  Ieder jaar verliezen ongeveer 280 mensen vingers of andere ledematen door een ongeval met een machine op hun werk. Ze komen in contact met de bewegende onderdelen van machines zoals cirkelzagen, transportbanden, snij- en inpakmachines.  Vaak is dit het gevolg van een onveilige situatie die al langere tijd bestaat.  Zo blijkt uit een verdiepend onderzoek […]
 • Netwerkmiddag RIVM werpt blik op toekomst van arbeidsveiligheid mei 23, 2019
  Vrijdag 17 mei organiseerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de netwerkmiddag ‘Back to the future: ‘leren voor veiligheid’. Met ruim 70 professionals, die zich bezighouden met arbeidsveiligheid werd onder andere kennis uitgewisseld over de toekomstscenario’s van veilig werken, het verdiepingsonderzoek machineongevallen en de nieuwe website lerenvoorveiligheid.nl.
 • Themamiddag: hoe verbeteren we de naleving van cao's? mei 21, 2019
  Op 24 juni organiseert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een themamiddag over cao-naleving in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht. Tijdens deze themamiddag worden preventie, voorlichting, bewustwording en handhaving van cao-afspraken interactief behandeld. Het programma begint om 12:30 met een inlooplunch en zal rond 17:15 afsluiten met een borrel.
 • Adviesaanvraag: hoe kunnen nieuwe technologieën bijdragen aan gezond en veilig werken? mei 16, 2019
  Staatssecretaris van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) om advies gevraagd over de bijdrage van technologieën aan gezond en veilig werken. Bijvoorbeeld door de concentratie van een gevaarlijke stof te meten in de urine van werknemers of een app die bij een werknemer in een fabriekshal het risico op gehoorschade […]

RSS Office rendement