Arbo

RSS Arbo rendement

 • Relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd juli 9, 2018
  Goede zakelijke relaties zijn essentieel voor het voortbestaan van uw organisatie. De werknemers van uw organisatie spelen hierin een belangrijke rol. Treedt een werknemer bij uw organisatie uit dienst, dan is het goed mogelijk dat hij klanten van uw organisatie probeert af te troggelen. Met een relatiebeding kunt u dit voorkomen. Met deze tool heeft […]
 • Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd juli 9, 2018
  Met een concurrentiebeding kunt u met een werknemer overeenkomen dat hij na het verlaten van uw organisatie niet voor een concurrent gaat werken. Zo voorkomt u dat de werknemer de opgedane kennis gebruikt om met uw organisatie te concurreren. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gelden hiervoor strikte eisen. Die zijn er niet bij een […]
 • Beslagvrije voet per 1 juli 2018 per maand juni 4, 2018
  Als uw organisatie te maken krijgt met loonbeslag kan de beslaglegger nooit beslag leggen op het volledige salaris van de werknemer. Het deel dat overblijft is de beslagvrije voet: het deel van het loon dat de werknemer mag houden voor levensonderhoud en vaste lasten. De beslagvrije voet is minimaal 90% van de bijstandsnorm inclusief vakantiebijslag. […]
 • Wat is een draaiboek? mei 28, 2018
  Ik ben binnen mijn organisatie aangewezen om evenementen te organiseren. Het gaat vaak om kleinschalige evenementen. Ik lees op internet regelmatig iets over dat het hebben van een draaiboek onmisbaar is bij het organiseren van evenementen. Maar wat is precies een draaiboek?
 • Bruto minimum(jeugd)loon 2018 (tweede helft) mei 23, 2018
  Dit overzicht geeft u de bruto minimum(jeugd)lonen die per 1 juli 2018 gelden. Hang het overzicht op bij uw bureau!
 • Hoe wordt de waarde bepaald als het gaat om loon in natura? mei 15, 2018
  Bij loon in natura moet een soort waardebepaling plaatsvinden als het gaat om belaste vergoedingen en verstrekkingen. Hoe werkt die waardebepaling precies?
 • Wat is het verschil tussen een verstrekking en een terbeschikkingstelling? mei 15, 2018
  Voor mij is het verschil tussen een verstrekking en een terbeschikkingstelling niet altijd duidelijk. Hoe moet ik dat verschil precies zien?
 • Wat is een onbelaste vergoeding of verstrekking? mei 15, 2018
  Ik ben regelmatig bezig met de loonheffingen binnen onze organisatie en ik merk dat ik het soms lastig vind om bepaalde termen uit elkaar te houden. Wat is bijvoorbeeld een onbelaste vergoeding of verstrekking?
 • Wanneer gelden er gerichte vrijstellingen? mei 9, 2018
  Volgens mij gelden er voor specifieke loonbestanddelen dat zij niet als belast loon moeten worden verwerkt. Wanneer gelden deze zogenoemde gerichte vrijstellingen precies?
 • Handboek Loonheffingen 2018 inclusief register maart 26, 2018
  In dit Handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2018: de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en de werkkostenregeling (WKR). Ook de administratieve verplichtingen komen aan bod. Download dit handige naslagwerk inclusief register direct.Na het downloaden, ontvangt u automatisch een mail als er een nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen wordt gepubliceerd.

RSS Arbo portaal

 • Zomers warm: wanneer is het te warm om te werken? juli 16, 2018
  Het is deze dagen zonnig en (zeer) warm. Voor werk in kantoren en kleine werklokalen bestaan er algemene regels om te bepalen of de temperatuur niet te hoog is voor de werkzaamheden die worden verricht.
 • Kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde van start juli 9, 2018
  Op 29 juni is de eerste kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde geopend door staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark.
 • SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen geactualiseerd juli 2, 2018
  De nieuwe SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen is gepubliceerd. Het '•'-teken in de lijst geeft aan dat de stof is toegevoegd of gewijzigd sinds de vorige publicatie van de SZW-lijst.
 • Samen fysiek werk aanpakken: neem deel aan het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk juli 2, 2018
  43% van de werknemers in Nederland heeft regelmatig te maken met fysiek belastend werk, wat kan leiden tot lichamelijke klachten aan bijvoorbeeld spieren, pezen en gewrichten. Maar liefst 30% van alle werkgebonden verzuimdagen wordt veroorzaakt door klachten van deze aard. Voor een duurzaam gezonde en productieve inzet van werknemers moeten deze cijfers omlaag. In het […]
 • Gezond langer doorwerken vraagt om maatwerk juni 28, 2018
  Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om langer door te werken. Op hogere leeftijd neemt de kans op gezondheidsproblemen toe en een slechte gezondheid verlaagt de inzetbaarheid van mensen. Maatregelen die werkenden ondersteunen in langer doorwerken hebben kleine gunstige effecten. De Gezondheidsraad ziet nog ruimte voor het ontwikkelen van effectievere maatregelen. Daarnaast zou onderzocht kunnen […]
 • Nieuwe Arbowet: We doen het samen juni 28, 2018
  Werknemers, werkgevers en arboprofessionals hebben samen de verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde werkplek. Voldoen aan de nieuwe Arbowet is één ding, maar deze ook actief naleven een tweede.
 • Nieuwe Arbowet per 1 juli van kracht: dit is er veranderd juni 28, 2018
  Vanaf 1 juli 2018 is de nieuwe Arbowet een feit. De overgangsperiode van een jaar is dan voorbij, en de nieuwe regels gaan in.
 • ‘Succesvolle acties zonder veel tijd en energie’ juni 27, 2018
  ‘Toen we hoorden over een Actieteam Goed en Gezond Werken vonden we dat meteen iets voor onze gemeente. We wilden heel graag aan de slag met wat wij noemen meer gewenst gedrag. Dit sloot heel goed aan.’ Erika Jansen, adviseur P&O bij de gemeente Haaksbergen vertelt over haar ervaringen met de action learning methode via […]
 • 5xbeter Week van Veilig en Gezond Werken juni 18, 2018
  Van 18 tot en met 22 juni 2018 vindt de jaarlijkse Week van Veilig en Gezond Werken plaats van 5xbeter.
 • Nieuwe VCA ondersteunt beter bij gezond en veilig werken juni 14, 2018
  Begin april is de nieuwe VCA (VGM Checklist Aannemers) gepubliceerd. Op woensdag 20 juni 2018 vindt het congres Samen Sterk voor Veilig Werk plaats in Utrecht. De inhoudt van dit congres zal zich specifiek richten op de nieuwe VCA.

RSS Office rendement

 • Relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd juli 9, 2018
  Goede zakelijke relaties zijn essentieel voor het voortbestaan van uw organisatie. De werknemers van uw organisatie spelen hierin een belangrijke rol. Treedt een werknemer bij uw organisatie uit dienst, dan is het goed mogelijk dat hij klanten van uw organisatie probeert af te troggelen. Met een relatiebeding kunt u dit voorkomen. Met deze tool heeft […]
 • Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd juli 9, 2018
  Met een concurrentiebeding kunt u met een werknemer overeenkomen dat hij na het verlaten van uw organisatie niet voor een concurrent gaat werken. Zo voorkomt u dat de werknemer de opgedane kennis gebruikt om met uw organisatie te concurreren. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gelden hiervoor strikte eisen. Die zijn er niet bij een […]
 • Beslagvrije voet per 1 juli 2018 per maand juni 4, 2018
  Als uw organisatie te maken krijgt met loonbeslag kan de beslaglegger nooit beslag leggen op het volledige salaris van de werknemer. Het deel dat overblijft is de beslagvrije voet: het deel van het loon dat de werknemer mag houden voor levensonderhoud en vaste lasten. De beslagvrije voet is minimaal 90% van de bijstandsnorm inclusief vakantiebijslag. […]
 • Wat is een draaiboek? mei 28, 2018
  Ik ben binnen mijn organisatie aangewezen om evenementen te organiseren. Het gaat vaak om kleinschalige evenementen. Ik lees op internet regelmatig iets over dat het hebben van een draaiboek onmisbaar is bij het organiseren van evenementen. Maar wat is precies een draaiboek?
 • Bruto minimum(jeugd)loon 2018 (tweede helft) mei 23, 2018
  Dit overzicht geeft u de bruto minimum(jeugd)lonen die per 1 juli 2018 gelden. Hang het overzicht op bij uw bureau!
 • Hoe wordt de waarde bepaald als het gaat om loon in natura? mei 15, 2018
  Bij loon in natura moet een soort waardebepaling plaatsvinden als het gaat om belaste vergoedingen en verstrekkingen. Hoe werkt die waardebepaling precies?
 • Wat is het verschil tussen een verstrekking en een terbeschikkingstelling? mei 15, 2018
  Voor mij is het verschil tussen een verstrekking en een terbeschikkingstelling niet altijd duidelijk. Hoe moet ik dat verschil precies zien?
 • Wat is een onbelaste vergoeding of verstrekking? mei 15, 2018
  Ik ben regelmatig bezig met de loonheffingen binnen onze organisatie en ik merk dat ik het soms lastig vind om bepaalde termen uit elkaar te houden. Wat is bijvoorbeeld een onbelaste vergoeding of verstrekking?
 • Wanneer gelden er gerichte vrijstellingen? mei 9, 2018
  Volgens mij gelden er voor specifieke loonbestanddelen dat zij niet als belast loon moeten worden verwerkt. Wanneer gelden deze zogenoemde gerichte vrijstellingen precies?
 • Handboek Loonheffingen 2018 inclusief register maart 26, 2018
  In dit Handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2018: de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en de werkkostenregeling (WKR). Ook de administratieve verplichtingen komen aan bod. Download dit handige naslagwerk inclusief register direct.Na het downloaden, ontvangt u automatisch een mail als er een nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen wordt gepubliceerd.